Kokkuvõte AMI 3-6 vanuseastme assistendi kursusest

29ndast oktoobrist 9nda novembrini 2018, toimus AMI 3-6 vanuseastme assistendi kursus esmakordselt Lätis, Riias. Kursuse info jõudis minuni juba kevadel ning polnud tarvis pikalt mõelda, registreerusin kiirelt (ise natukene veel kartes, et äkki ei saa muidu kohta ). Kursuse hind mujal Euroopas toimvate kursustega oli väga sarnane, kuid oli ka teisi argumente. Natukene kuludest põhjalikumalt.

  • Kursuse maksumus oli 700EUR ning seda sai maksta kolmes osas. 100EUR registreerudes ja ülejäänud summa siis kahes osas, vahetult enne kursust ja kursuse alguses.
  • Kursusel osales kokku 8 eestlast ning kõik eelistasid erinevaid majutusvõimalusi, vastavalt võimalustele ja vajadustele. Kes tuli perega ning rentis kaheks nädalaks Airbnb kaudu umbes 300EUR väärtuses kahetoalise korteri, kes jagas majutust kolleegiga ning kuna mina osalesin täitsa üksi, siis valisin kesklinnas oleva 6-toalise korteri privaattoa, kus ma peatusin 2 nädalat 120EUR eest.
  • Transpordikulud Riiga ja tagasi, näiteks Tallinn-Riia-Tallinn bussipiletid olid kokku 39EUR.
  • Vastavalt asukohale, paljud ööbisid kursuse toimumispaiga lähedal, mina aga kesklinnas, mis asus 6km kaugusel, soetasin endale Riia ühistranspordi 20 sõidukorraga kaardi hinnaga ~20EUR.
  • Lisaks kulu igapäevasele toidule. Lõunasöögi sai igaüks ise kaasa võtta, kuid toimumispaiga lasteaed pakkus võimalust süüa kahekäigulist lasteaialõunat hinnaga 1EUR/päev ning üldiselt Riias väljas söömas käia ning poest toidukraami osta oli kohati palju soodsam kui Tallinna kesklinnas.

Kursuse toimumine Riias andis võimaluse seda läbida väga mõistlike kõrvakuludega, sest kuhugi teise Euroopa linna minnes tuleb kindlasti arvestada kõrgemate kuludega transpordile ja elukohale. Lisaks, kes osales kursusel perega, siis ka perele oli see mugavaim võimalik viis.

Kursusest endast. Kursusel oli kokku 16 osalejat ning see oli kahekeelne, ehk koolitaja slaidid ja selgitused olid paralleelselt nii inglise kui ka vene keeles. Kui tekkis arutelu ühes keeles, tegi ta alati kokkuvõtte teises.

Kursus oli intensiivne, st 10 päeva loenguid, praktilisi ülesandeid ning kolm kirjalikku arutlust, lisaks siis ka keeleõppe vahendi ning selle hoiustamiseks vajaliku valmistamine. Kirjalikud tööd pidid sisaldama tsitaate Maria Montessori raamatutest. Sel konkreetsel assistendi kursusel oli kohustuslikeks kirjandusteks järgmised neli raamatut:

  1. Absorbent Mind;
  2. Education for a new world;
  3. The secret of childhood;
  4. The child in the family.

Kellel endal raamatuid veel olemas polnud, siis kohalik korraldajaorganisatsioon organiseeris AMI poolt heakskiidetud tõlkega raamatute ühistellimuse Hollandist (lingid raamatutele eelnevas loetelus).

Kohustuslik lugemine AMI 3-6 assistendi kursuse raames.

Esimene nädal mööduski suuresti Montessori alustõdedega tutvudes, teine nädal oli juba praktilisem. Kursus hõlmas 9h lapsevaatlust ning seda sai teha kahes kohalikus lasteaiarühmas. Lisaks siis 10h praktiliste materjalide valmistamist. Materjal ei pidanud lähtuma 3-6 aastaste vanuserühmast ning osalevad lapsevanemad said olla loomingulised ning teha midagi praktilist just nende lapse praegust vanust ning huvisid silmas pidades. Peamiselt valmisid materjalid seoses keelega, kuid oli ka neid, kes otsustasid õmmelda ja valmisid hoopis voltimislinikud. Lisaks oli meil väga ägedalt üles ehitatud muusika olulisusest rääkiv loenguplokk ning samuti ka kunstist, need on kaks valdkonda, mis igal juhul on baasosa Montessori pedagoogikast, jäägu meetodisse vähem süvenenud inimesele milline mulje tahes. Kuna olen Tallinnas ühe grupi Montessori mänguhommikute eestvedaja, siis sai esimesel mänguhommikul pärast kursust rakendatud muusikaline osa, on äge, et lapsevanemana on kursusel omandatud teadmisi võimalik koheselt praktikasse rakendama asuda.

Osalejate poolt valminud materjalid.

Kursusele läksin osalema lapsevanemana, kes oli juba varem veendunud Montessori meetodi sobilikus oma lapse üleskasvatamisel. Eestis ei ole tänasel päeval mitte ühtegi ametlikku Montessori lasteaeda, ega ka kooli, kuhu lasteaialõpetajad edasi õppima võiksid suunduda.

Ideaalne Montessori lasteaiarühm koosneb 40-50st lapsest vanuses 3-6 aastat. Neid on jälgimas ja suunamas AMI sertifitseeritud õpetaja ja assistent. Normaliseerunud rühmas õpetaja roll on teha vastavalt lapsele järgmiste vahendite presentatsioone, assistendi roll on toetav. Vanemad õpilased aitavad nooremaid, lasteaiarühmas valitseb rahulik õhkkond, mis ei ole päriselt vaikne, vaid lapsed ajavad ikka üksteisega juttu nagu kolleegid töö juureski. Mõned lapsed töötavad individuaalselt, mõned valivad töötada mitmekesi koos. Vahendid on alati kõik saadaval täpselt oma asukohas, puhtad, terved, kompaktsed ning lapsed kohtlevad neid korrektselt ning eesmärgipäraselt. Õpetaja ja assistendi roll on olla jälgija rollis ning sekkuda siis kui olukord sekkumist nõuab.

Nii assistent kui õpetaja on väga teadlikud laste arengus esinevatest tundlikest perioodidest ning vastavalt sellele tutvustatakse ka vahendeid. Maria Montessori meetodi imelisus minu jaoks seisnebki just nende tundlikel perioodidel vallanduva energia suunamisest nii, et laps õpib ning omandab uusi oskusi lihtsalt läbi mängu, mis ongi lapse jaoks töö. Kuna 3-6 eluaasta jooksul omandab laps juba nii paljud oskused, siis tavakooli suundudes, kus teised alles alustavad tähtede ning numbrite õppimisega, ajal kus see tundlik periood on möödunud, vajab Montessori lasteaia lõpetaja juba hoopis teistsuguseid väljakutseid ning klassiruumi, kus on koos 6-12aastased ning vahendid, mis toetavad juba varem õpitu aina paremini mõistmist.

Iga lapsevanem soovib enda lapsele parimat ning kui praegune haridussüsteem ei tundu rahuldavat neid vajadusi, siis kaldutakse kaaluma ka koduõppe plusse ja miinuseid. Ja ka mina läksin osalema sellele kursusele mõttega, et ma ei soovi enda last panna nö tavalasteaeda kui on olemas palju vingem ning lapsest lähtuv lähenemine. Lapsed vanuses 3-6aastat on väga, väga tundlikud enda ümbruskonna suhtes, nad on valmis omandama paljusid oskuseid läbi mängu. Rakendamaks seda lapse sisemist vajadust maksimaalselt, ei piisa koduõppest, vaid tõesti on vaja sertifitseeritud AMI standarditele vastavate õpetajate ja assistentidega lasteaiarühmasid (millele järgneksid ka koolirühmad), kus lapse energia suunatakse täpselt teda silmas pidades.

Igatahes veendusin kursuse käigus, et tõesti Montessori meetod on imeline ning olgugi, et see pole kuidagi patenteeritud (kahjuks igaüks võib nimetada end Montessori pedagoogika õpetajaks), siis AMI poolt sertifitseeritud koolitajad suudavad anda edasi seda täpselt ja autentselt, ehk seda, mida doktor Maria Montessori avastas juba 100 aastat tagasi, sära silmades ning inspireerides!

Kursuse lõpetanud Eestist pärit osalejad koos koolitajaga. 

Eesti Montessori Ühing jagas just hiljuti ka infot, et Helsinkis on algamas juba 2. jaanuaril 2019, vanuserühmale 3-6 täispikk inglisekeelne väga paindliku aja- ning maksegraafikuga õpetajakursus väga kogenud koolitaja juhendamisel. Kui sa oled alles pedagoogi teed alustav tudeng, siis mina soovitan kaaluda seda kui kõrval eriala valikut Pärast assistendi koolitust liitusin Facebookis grupiga, kus jagatakse pidevalt tööpakkumisi AMI sertifitseeritud õpetajate leidmiseks kõikjal maailmas, seega see on väga põnev võimalus karjääri teha. Olles 5 aastat õpetajana praktilisi kogemusi kogunud võib olla järgmine samm ise koolitajaks õppida ning siis on tõesti võimalusi veelgi enam. Kui oled hetkel kodune ema, siis miks ei võiks olla Montessori lasteaias töötamine ka sinu jaoks kaua otsitud kannapööre erialavalikus?! Töökoht, kus pidevalt näed tänulikkust ja sära laste silmades ning rahulolu sellest, kuidas lapsed mängleva kergusega maailma avastavad, võiks ju olla igaühe unistuste töökoht?!

Loomulikult globaalsete karjäärivõimalust kõrval on alati hoopis oodatud meie enda Eesti oma sertifitseeritud õpetajate ja assistentidega Montessori lasteaiarühmad ja koolirühmad!

Kokkuvõtteks võib öelda, et kursus andis palju selgema ülevaate Montessori meetodi rakendamisest. Üks asi on lugeda ja uurida ise kodustes tingimustes ning vahel ka kuskile loengule sattuda, kuid kaks nädalat intensiivset arutelu AMI sertifitseeritud koolitaja juhendamisel, annab ikka hoopis selgema arusaamise meetodist. Parima tuleviku loomuseks oma lastele, töötame edasi sellel nimel, et tõsta Eestis teadlikust Montessori meetodist ning kui vanematel on teadlikkus ja valmisolek, siis tulevad ka need lasteaiad ja koolirühmad!